EESZT

MI AZ EESZT?

(forrás:https://e-egeszsegugy.gov.hu/mi-az-eeszt-)

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, és az összes gyógyszertár csatlakozott.

A mai világban már szinte az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. A magyar egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatásorientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek minden jogosult résztvevő számára.

A kezelőorvosok és a patikusok a továbbra is ugyanazokat a számítógépes rendszereket használják munkájuk során, mint eddig, nem kell új programmal megismerkedniük, így az ellátás menete nem vesz több időt igénybe, mint eddig. Viszont az EESZT-n keresztül elérhetővé válnak számukra olyan adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron őrizgetnie vagy bevésnie az emlékezetébe, hogy az orvosi vizsgálatkor azt ismertethesse a kezelőorvossal.

A gyógyszertárban a gyógyszerészek kizárólag az Önnek felírt készítményeket láthatják, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtette kiváltani. Ezentúl tehát a patikusok könnyebben tudnak tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy emlékeztetni tudja Önt, hogy ne feledkezzen meg egy-egy gyógyszerének kiváltásáról.

Amennyiben ez még távol áll Öntől, semmi dolga nincsen az EESZT-vel, az orvos ugyanúgy el fogja Önt látni, mint eddig, a gyógyszereit ugyanúgy kiválthatja papírrecepttel, mint eddig, vagy megkérheti erre valamelyik rokonát, ismerősét.

Ha viszont érdekli Önt a digitalizált világ, akkor sok új szolgáltatás válik elérhetővé az Ön számára. A Lakossági portál felületén (ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után) megtekinthet minden olyan adatot, dokumentumot, mely az Ön ellátása folyamán keletkezett. Nyomon követheti a saját ellátásának menetét, bármikor megtekintheti az összes Önnek felírt receptet, beutalót, és az eProfil adatokat, melyek az Önre jellemző soha vagy csak nagyon ritkán változó adatokat összesíti, hogy sürgősségi ellátás esetén minél hamarabb a kezelőorvosa rendelkezésére álljanak ezek. Ezen a felületen bármikor szabályozhatja a digitális önrendelkezés keretén belül, hogy ki férhessen hozzá az Ön adataihoz.

A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezései teszik lehetővé. A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy awww.eeszt.gov.hu portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő korlátozások lesznek érvényben.

Betegadatait csak a háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja, a különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi betegségekre, pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésre vonatkozó adatok, csak az e szakterületen dolgozó kezelőorvos tekintheti meg. A digitális önrendelkezés 2017. február 15-től elérhető.

A betegellátás továbbra is TAJ-alapon történik. A betegek beazonosításához a személyazonosság és a TAJ szám igazolása szükséges, éppen ezért Önnek nincs feltétlenül szüksége arra, hogy eSzemélyi igazolvánnyal rendelkezzen. Ahhoz, hogy a Lakossági portál felületén igénybe vehesse az e-egészségügyi szolgáltatásokat szintén nincs szüksége eSzemélyi igazolványra, viszont rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítóval. Az egészségügyi ellátóknál fokozatosan kerül bevezetésre az eSzemélyi igazolvány alapú betegazonosítási funkció, mellyel már nem szükséges a TAJ kártya bemutatása a betegfelvétel során, hiszen a tárolóelemmel rendelkező okmányról a TAJ szám elérhető.

Rövidtávon érezni fogja, hogy gyorsabbá válik az ellátás menete, hiszen a betegadatait, a most készült leleteit, az e-beutalóit és eReceptjeit egy gombnyomással érik el a szolgáltatók. Az adatai egy kiemelt, 5-ös biztonsági szintű rendszerbe kerülnek, és bármikor nyomon követheti, ki, mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. Receptjeit akkor is kiválthatja, ha azokat egyébként otthon felejtette. A közeljövő fejlesztései közé tartozik az 5 évre visszamenőleg keletkezett leletek, betegadatok bekerülése a rendszerbe, így az elhagyott, vagy már elfelejtett kórelőzmények is a kezelőorvosa rendelkezésére fognak állni, aki ezzel egy sokkal biztosabb diagnózist állíthat fel, és hatékonyabb kezelést írhat elő az Ön számára.

 

EESZT a betegellátásban

(https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt-a-betegellatasban-uj)

Szeretné tudni, hogy miként segítik az EESZT szolgáltatásai a betegellátást? Kovács úr történetén keresztül megismerheti azokat az előnyöket, amik a gyorsabb és hatékonyabb gyógyítást szolgálják. Kövessék velünk egy beteg kezelésének menetét!

 

 

Adatvédelmi kiegészítések

A háziorvos mint kezelőorvos az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér segítségével hozzáfér a felírt és a kiváltott gyógyszerek listájához, így láthatja, hogy betege a számára felírt szívgyógyszert nem váltotta még ki. Ez az információ nagyban segíti őt a további vizsgálatok megtervezésében, a diagnózis felállításában.

 

Az orvos ebben az esetben szintén az EESZT által biztosított új szolgáltatást, az e-beutalót használja. Az e-beutaló abban különbözik a megszokott beutalótól, hogy nem szükséges hozzá papír kitöltése. Az így készített beutalót a beteg saját otthonában az EESZT portálon (http://www.eeszt.gov.hu) megtekintheti, annak adatait – ha szüksége van rá - kinyomtathatja. A betegnek arra is lehetősége van, hogy orvostól a beutalás tényét és adatait tartalmazó igazolást kérjen.

 

Mint kezelőorvos, a vizsgálatot végző szakorvos is lekérdezte az EESZT-ben tárolt gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatokat, így láthatta, hogy a beteg nem váltotta ki a számára felírt szívgyógyszert. Az EESZT minden olyan orvos számára biztosítja az adatok biztonságos elérését, aki a beteg kezelőorvosa, és akire vonatkozóan a beteg nem korlátozta az EESZT-ben tárolt adatokhoz történő hozzáféréséi jogosultságát. A szakorvos természetesen elektronikusan hozzáférhetett a háziorvos által adott beutaló minden adatához és a vizsgálati eredményekhez.

 

Az orvos elektronikus vényt készített, mely az elektronikus beutalóhoz hasonlóan elég, ha csak a gépek számára értelmezhető formában létezik. A rendszer biztosítja, hogy a felírt gyógyszerekhez, azok kiváltási adataihoz arra jogosultak, kezelőorvosok, gyógyszerészek hozzáférjenek, és a gyógyítási tevékenységük során felhasználják ezeket az adatokat. A beteg 2018. végéig minden esetben kap nyomtatott felírási igazolást az orvostól, később pedig kérheti azt. Felírási igazolással más is kiválthatja a gyógyszereit, nem csak ő. A példából látható, hogy akár egy elfelejtett gyógyszerkiváltás mekkora bonyodalmat okozhat.

 

A gyógyszerésznek lehetősége van az EESZT segítségével hozzáférni a gyógyszerelésre vonatkozó adatokhoz annak érdekében, hogy a gyógyszerészi gondozás keretein belül hasznos segítséget nyújthasson a hozzá fordulóknak. A gyógyszerész ezzel a jogával az EESZT bevezetése előtt is élhetett, azonban nem állt rendelkezésére naprakész adat, hanem csak bizonyos átfutási idővel férhetett hozzá ilyen adatokhoz, mely sok esetben megnehezítette, vagy szükségtelenné tette a munkáját.

 

Lakossági portál: Az EESZT tervezése során gondot fordítottak arra, hogy maga a beteg a kezelésével kapcsolatban a lehető legtöbb információhoz hozzáférhessen. Ennek eredményeként – hasonlóan a kezelőorvosokhoz – a beteg saját otthonában képessé válik naprakész ellátási adatainak megtekintésére, az ellátás során keletkezett dokumentumok letöltésére. Az EESZT portálon lehetőség van arra is, hogy a beteg értesítést kérjen arról, ha valamilyen dokumentuma (beutaló, vény, egyéb egészségügyi dokumentáció) bekerül az EESZT-be.

 

Adatkezelési napló: Az EESZT-ben minden adathozzáférés naplózásra kerül, mely a beteg számára elérhető annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja adatai kezelésének útját. Ez a lehetőség eddig nem elérhető átláthatóságot nyújt, valamint szinte korlátlan ellenőrzési jogot biztosít a betegek számára.

 

Betegkövetés: A háziorvos saját a betegére vonatkozó és az EESZT-ben található ellátási eseményekhez, azok dokumentumaihoz hozzáférhet, ahogy most papír alapon kap tájékoztatást ezekről és fűzi le a nyilvántartásában. Mivel betege a számára felírt gyógyszert nem váltotta ki, s mert azokat korábban maga a háziorvos írta fel, joga volt az elektronikus vény visszavonására is.

 
 

Hol tudom megtekinteni az egészségügyi adataimat?

(forrás: https://e-egeszsegugy.gov.hu/lakossagi-portal)

Látogasson el a www.eeszt.gov.hu oldalra, ahol ügyfélkapus bejelentkezést követően és a TAJ-száma megadásával bármikor megtekintheti az Önnel kapcsolatos EESZT-be kerülő egészségügyi információkat.

Milyen adatokhoz férek hozzá?

 

www.eeszt.gov.hu oldalon, az EESZT rendszer lakosság számára megnyitott portálján minden Önnel kapcsolatos egészségügyi adat megtalálható, melyeket a Térhez csatlakozott intézmények 2017. november 1-jét követően feltöltöttek. 

 

Szabályozás az adatok védelmében
 • Beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér értesítést a rendszertől
 • Folyamatosan követheti, ki kért hozzáférést az Ön adataihoz
 • Lehetőséget ad Önnek, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adataihoz történő hozzáférés szabályozza

Az egészségügyi adatokkal kapcsolatos digitális önrendelkezés az állampolgároknak joga és felelőssége. A személyes adatok védelme érdekében a rendszer lehetőséget biztosít minden állampolgárnak, hogy a jövőben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be) bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza. A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezések teszik lehetővé.

Az ellátásunkat végző orvosok számára megjelenített adataink függnek az önrendelkezésünk során tett beállításainktól, engedélyeinktől, illetve korlátozásainktól. Az önrendelkezés során tehát járjunk el körültekintően és felelősen.

További részletes információkat itt talál

 

Az orvosi látogatások listája

Ellátásai között az Eseménykatalógusában minden olyan esemény megjelenik, amikor Ön egészségügyi ellátást vett igénybe járó- és fekvőbeteg-ellátó intézményekben vagy a háziorvosi szolgálatoknál. Az adatokat ezek az intézmények töltik fel, melynek segítségével Ön és kezelőorvosa is pontosan tudja, akár évek múltával is, mikor, hol, milyen vizsgálaton vett részt, és ki volt akkor a kezelőorvosa. 

 

A digitális betegdokumentumok tárháza

Ellátásai között az eKórtörténet menüpont alatt találja azokat a digitális betegdokumentumait, melyek az EESZT-hez történő csatlakozást követően készültek Önről az intézményekben. Az egészségügyi ellátásai során keletkezett leletei, ambuláns lapjai, zárójelentései itt megtekinthetőek és bármikor letölthetőek. 

 

Iránytű a további orvosi vizsgálatokhoz

Amennyiben Önnek eBeutalót írt fel orvosa, ebben a menüpontban tudja megtekinteni, hogy pontosan hova kell elfáradnia a szakorvosi vizsgálatra. 

 

A ritkán változó egészségügyi adatok tárháza

Saját eProfiljába a kezelőorvosa által feltöltött soha vagy csak ritkán változó egészségügyi adatai kerülnek fel, melyek befolyásolják az Ön egészségi állapotát, és melyek akár életmentőek is lehetnek sürgősségi ellátás esetén.

 

A patikai „bevásárlólista”

Itt tudja lekérdezni az Ön számára felírt elektronikus recepteket. Külön lapon jelennek meg a már kiváltott és a még kiváltásra váró vények az Ön által megadott időszakra vonatkozóan. Az eReceptek részletes tartalma megtekinthető itt, a hagyományos úton felírt vények azonban csak a kiváltott receptek között jelennek meg, mert azokat a patika viszi fel a rendszerbe a kiváltás során.

Önrendelkezés az EESZT-ben

(forrás:https://e-egeszsegugy.gov.hu/onrendelkezes)

Az Ön EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja. A gyógyszertári rendszerek kizárólag receptadatokat érhetnek el. Elektronikusan az oldalunkon, illetve személyesen a Kormányablakoknál lehetősége van különféle beállításokon keresztül hozzáféréseket megadni az egészségügyi adataihoz, továbbá folyamatosan nyomon követni azokat.

Önrendelkezéssel az EESZT személyre szabható

 • az egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és a kezelőorvosaláthatja,

 • a gyógyszerészek kizárólag a receptadatokat kérdezhetik le,

 • beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér e-mailértesítést a rendszertől,

 • folyamatosan nyomon követheti, ki kért hozzáférést az Ön adataihoz,

 • lehetősége van, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adatainak láthatóságáhozhozzáférési korlátozásokat állítson be.

Az egészségügyi adatokra vonatkozó önrendelkezés állampolgári jog és felelősség. A személyes adatok védelme érdekében a rendszer lehetőséget biztosít minden állampolgárnak, hogy a jövőben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be) bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza. A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezések teszik lehetővé.

Az, hogy háziorvosa, illetve kezelőorvosa(i) mely egészségügyi adatait tekinthetik meg, attól függ, hogy önrendelkezése során kinek, mit engedélyezett vagy ellenkező esetben mit korlátozott. Így kiemelten fontos, hogy körültekintően és felelősen hozzon tehát döntést a beállítások során.

A digitális önrendelkezés által kínált lehetőségek

 • Beállíthatja az Önnek megfelelő önrendelkezési állapotot, illetve bármikor módosíthatjaazt.

 • Az adatkezelési naplóban megtekintheti az Önnel kapcsolatos EESZT műveletek (lekérdezések, adatok és dokumentumok feltöltése) listáját időrendben. A listában lehetősége van időtartamra történő szűrésre. Mit lát a naplóban?

  • A művelet időpontját,

  • a műveletet végző orvos nevét,

  • a művelet egyedi azonosítóját,

  • a műveletet végző intézmény és szervezeti egység nevét,

  • a művelet jellegét,

  • a művelet DÖR érintettségét (pl. engedélyezett-e a hozzáférés),

  • mely dokumentumokra vonatkozott a művelet,

  • a műveletazonosító kódot.

 • Korlátozásról szóló tájékoztatást állíthat be: eldöntheti, hogy háziorvosa, kezelőorvosa kapjon-e információt arra vonatkozóan, hogy Ön korlátozta az egyes adataihoz történő hozzáférését.

 • Értesítéseket állíthat be: megadhatja azt az e-mailcímet, amin értesítéseket fogad a rendszertől, abban az esteben, ha a háziorvosa, vagy a kezelőorvosa egy Önről készült bármilyen adatot vagy betegdokumentumot (pl.: leletet, receptet) feltölt az EESZT-be.

Milyen módon tehet önrendelkezést?

 • Digitális önrendelkezését az EESZT lakossági portálján, a www.eeszt.gov.hu honlapján teheti meg. A portálra történő belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és jelszava, illetve a TAJ azonosítója. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, tájékozódjon az igénylés menetéről és regisztráljon.

 • Önrendelkezésre a Kormányablakoknál személyesen is lehetősége van, melyhez szükséges bemutatni a személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) valamelyikét, illetve TAJ kártyáját.

Milyen rendelkezési állapotokkal szabályozhatja az adataihoz való hozzáféréseket?

Alapállapotban a legérzékenyebb egészségügyi adataihoz eleve korlátozott a hozzáférés. Kizárólag az adott szakterület orvosai láthatják:

 • a pszichiátriai,

 • az addiktológiai,

 • a szexuális úton terjedő,

 • és a HIV/AIDS

betegségek dokumentumait.

Egyedi szabályokkal bármikor lehetősége van felülírni az alapállapotot, azonban ide visszatérve érvénytelenítheti is a máshol beállított szabályokat. Az EESZT által használt kategóriák nem fedik le az ellátó hálózatban keletkezett összes betegséget és az összes dokumentumot. A kategóriákon kívül eső adatokról a részletes rendelkezések között a dokumentum forrása szerint rendelkezhet.

Egyszerűsített rendelkezéssel szabályozott állapot alkalmazásával adott szakterületek dokumentumait:

 • engedélyezheti (minden lekérdező számára elérhetővé teszi),

 • korlátozhatja (egyetlen lekérdező sem férhet hozzá),

 • tilthatja, de szakmai egyezés esetén engedélyezi (kizárólag az adott ellátás orvos-szakmai kategóriájába tartozó kezelőorvosok láthatják).

Amennyiben korábban az alapállapot volt érvényben, és itt rendelkezéseket tett, akkor átlép szabályozott állapotba. Az EESZT által használt kategóriák nem fedik le az ellátó hálózatban keletkezett összes betegséget és az összes dokumentumot. A kategóriákon kívül eső adatokról a részletes rendelkezések között a dokumentum forrása szerint rendelkezhet.

Összetett rendelkezéssel szabályozott állapot beállításával összetett hozzáférési rendelkezéseket adhat meg lekérdezőkre, dokumentumtípusok és betegségkategóriák adataira, valamint objektumok forrásaira vonatkozóan. Ebben az állapotban

 • engedélyezheti (kivételeket határozhat meg),

 • korlátozhatja (tiltást meghatározó szabályokat fogalmazhat meg).

Az itt meghatározott rendelkezések között „ÉS” kapcsolattal összetett szabályrendszerek is meghatározhatók.

Az alábbiakban néhány példa szemlélteti az Összetett rendelkezéssel szabályozott állapotot:

Példa 1: Tiltom a Példa Kórház Belgyógyászati Osztálya számára a nőgyógyászati kategóriába tartozó kórtörténeti dokumentumaimhoz való hozzáférést, ha azok a Minta Kórház Nőgyógyászati Osztályáról származnak.

Példa 2: Engedélyezem Dr. Orvos Gábornak (pecsétszám: 12345) az addiktológiai kategóriába tartozó kórtörténeti dokumentumaimhoz való hozzáférést, ha azok a Példa Kórházból származnak.

Példa 3: Tiltom a Példa Kórház minden dolgozója számára, hogy bármely kórtörténeti dokumentumomhoz hozzáférjenek.

Példa 4: Engedélyezem Dr. Orvos Gábornak (pecsétszám: 12345), hogy a Példa Kórházból származó összes dokumentumomhoz hozzáférjen.

Hozzáférést teljesen tiltó állapot választása esetén minden ellátó oldali felhasználó számára megtiltja, hogy az EESZT-be kerülő adataihoz hozzáférjenek.

   

A felsorolt 3 féle állapot szabadon állítható, korlátlan számban és irányba.

  

 • Nem hozhat rendelkezést a még ki nem váltott eRecept és a még érvényesíthető eBeutaló dokumentumaira.

 • Sürgősségi ellátás esetén jogszabályban meghatározott sürgős szükség által indokolt esetben az ellátó orvos bármilyen rögzített szabály ellenére hozzáférhet az Ön adataihoz, amit a rendszer minden esetben naplóz, így utólag ennek indokoltsága minden esetben ellenőrizhető. 

Egyedi engedély

Amennyiben a beállított korlátozások ellenére kezelőorvosának adott vizsgálat vagy kezelés miatt szeretne engedélyt adni, hogy megtekinthesse az Ön dokumentumait, ezt megteheti adott naptári napra és az érintett orvos nevére szóló 24 órás egyedi engedély kiállításával.

Hol teheti ezt meg?

 • digitális önrendelkezés felületén, a Lakossági portálon (www.eeszt.gov.hu)

 • helyben, az orvosnál írásban (törvényes képviselő is megteheti ezt a vizsgálat helyszínén). Az írásban adott 24 órás engedélyhez letölthető és nyomtatható dokumentumok:

  • Nyilatkozat: abban az esetben, ha Ön a saját EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz és dokumentumaihoz ad hozzáférést adott kezelőorvos számára, meghatározott naptári napra a digitális önrendelkezési korlátozásai ellenére.

  • Jegyzőkönyv: ha a 24 órás kezelőorvosi hozzáférést olyan személy egészségügyi adatainak és dokumentumainak elérésére adja meg, akinek törvényes képviselőjeként jár el.

 

Webáruház készítés